Vše o nákupu

Reklamace

Na veškeré zboží poskytujeme záruku 24 měsíců. Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady. Případné reklamace vyřídíme v souladu s platným právním řádem.


Záruka se nevztahuje na

  • vady vzniklé v důsledku opotřebení běžným užíváním,
  • nesprávným použitím výrobku,
  • nesprávným skladováním.

Berte prosím na vědomí, že každodenním užíváním výrobků úměrně klesá jejich životnost. Záruční dobu nelze zaměňovat s životností. Zejména u obuvi může být proto životnost výrobku vyčerpána ještě před uplynutím záruční doby.


Postup při reklamaci

  1. Zboží k reklamaci musí být zbaveno všech nečistot a nesmí být hygienicky závadné. V opačném případě nelze reklamaci přijmout.

  2. Vytiskněte a vyplňte silně ohraničená pole reklamačního listu případně napište ručně ve stejné formě.

  3. Zboží zašlete společně s vyplněným reklamačním listem jako doporučený dopis nebo balík (ne dobírkou)  na adresu: Slap Group s.r.o., Veselská 60a, 664 41 Popůvky

Vaši reklamaci vyřídíme co nejrychleji, nejpozději do 30 dnů od jejího vzniku, tedy převzetí zboží naší firmou.

Prodávající si vyhrazuje právo ukončit obchodní vztah s takovým nakupujícím, jehož reklamace jsou neúměrné nebo jeho nákupy jsou vyhodnoceny jako spekulativní. Ostatní se přiměřeně řídí obecně závaznými zákonnými ustanoveními vyplývajícími zejména ze zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku ve znění platném od 1. 1. 2014.

Máte dotaz?